Danh sách hội viên

Số thẻ hội viên Họ và tên Chức danh Điện thoại
1.           Đinh Văn Lương Nguyên trưởng thôn 0168.670.8602
2.           Phạm Chí Khang Chủ tịch Hiệp hội Nghệ nhân 0168.6363.260
3.           Lê Ngọc Hùng P.Chủ tịch Nghệ nhân ưu tú 0945.032.535
4.           Phạm Trí Trong Trưởng ban kiểm tra Nghệ nhân 0976.484.846
5.           Phạm Trí Quang Ủy viên BCH Nghệ nhân 0984.441.268
6.           Phạm Chí Bẩy Hội viên   0914.434.664
7.           Đỗ Văn Chung Hội viên   0985.211.784
8.           Phạm Văn Chỉnh Hội viên   0914.644.456
9.           Lê Thế Dương Hội viên   0979.235.168
10.      Phạm Chí Duy Hội viên   0985.723.137
11.      Phạm Chí Doanh Hội viên   0985.920.254
12.      Nguyễn Văn  Đức Hội viên  Thợ Giỏi 0166.545.2613
13.      Lê Thế Hưng Hội viên   0912.194.030
14.      Lê Ngọc Huy Hội viên   0984.328.609
15.      Phạm Chí Hiếu Hội viên   0169.322.8033
16.      Lê Ngọc Hiển Hội viên   0975.659.036
17.      Phạm Văn Khoát Hội viên Thợ giỏi 0979.200.2898
18.      Phạm Lương Khánh Hội viên   0169.240.0406
19.      Phạm Chí Khanh Hội viên Thợ giỏi 0987.664.462
20.      Nguyễn Văn Kiên Hội viên Thợ giỏi 0168.640.5603
21.      Trần Văn Lai Hội viên   0167.668.0769
22.      Phạm Văn Luân Hội viên   0973.744.348
23.      Phạm Công Mạnh Hội viên   0164.967.2284
24.      Phạm Văn Minh Hội viên   0978.894.016
25.      Phạm Chí Minh Hội viên   0975.801.380
26.      Lê Ngọc Minh Hội viên   0983.682.329
27.      Phạm Chí Nam Hội viên Thợ giỏi 0988.923.874
28.      Phạm Chí Oanh Hội viên Thợ giỏi 0917.391.218
29.      Lê Ngọc Quế Hội viên   0166.571.1883
30.      Phạm Chí Quân Hội viên   0979.770.201
31.      Phạm Chí Sáng Hội viên   0988.228.342
32.      Phạm Chí Tân Hội viên Thợ giỏi 0977.234.398
33.      Phạm Chí Tráng Hội viên   0986.882.351
34.      Trần Văn Tráng Hội viên   0166.674.8208
35.      Phạm Lương Tuân Hội viên Thợ giỏi 0972.525.919
36.      Phạm Chí Tranh Hội viên   0122.621.8405
37.      Lê Ngọc Tiến (Hợi) Hội viên   0977.995.039
38.      Lê Ngọc Tố Hội viên Thợ giỏi 0919.984.919
39.      Nguyễn Thành Trung Hội viên Thợ giỏi 0975.785.633
40.      Nguyễn Văn Tân Hội viên   0987.644.460
41.      Lê Ngọc Tuyến Hội viên   0972.392.642
42.      Phạm Công Tề Hội viên   0988.223.815
43.      Phạm Công Toàn Hội viên   0976.014.961
44.      Nguyễn Hồng Thanh Hội viên   0975.602.267
45.      Lê Kim Thủy Hội viên   0942.757.886
46.      Lê Ngọc Thường Ủy viên BCH Thợ giỏi 0985.831.134
47.      Trần Văn Thắng Hội viên   0977.106.469
48.      Trần Văn Thông Hội viên Thợ giỏi 0979.977.762
49.      Trần Văn  Thủy Hội viên   0906.267.369
50.      Lê Ngọc Tiến Hội viên Thợ giỏi 0979.977.762
51.      Phạm Chí Quảng Hội viên   0974.504.979
52.      Phạm Công Văn Hội viên (Đã mất)  
53.      Lê Ngọc Chung Hội viên   0985.792.534
54.      Đinh Văn Lợi Hội viên   0972.068.786
55.      Lê Thế Tuân Hội viên   0168.479.6958
56.      Lê Ngọc Tuân Hội viên   0169.976.7658
57.      Phạm Công Khương Hội viên   0167.413.0659
58.      Phạm Chí Khánh Hội viên   0986.518.961
59.      Lê Ngọc Tô Hội viên (Đã mất)  
60.      Lê Ngọc Văn Hội viên   0986.045.309
61.      Bùi Thanh Kình Hội viên   0166.645.2360
62.      Nguyễn Văn Khiển Hội viên   0166.877.0221
63.      Trần Đức Lương Hội viên   0912.254.771
64.      Phạm Chí Cường Hội viên   0975.849.653
65.      Nguyễn Văn Vinh Hội viên   0164.779.6689
66.      Bùi Văn Sáng Hội viên   0166.296.3334
67.      Bùi Văn Vân Hội viên   0977.012.158
68.      Phạm Chí Trung (Long) Hội viên   0985.362.125
69.      Phạm Tuấn Anh Hội viên   0917.449.736
70.      Phạm Văn Tuân Hội viên   0986.882.195
71.      Phạm Tuấn Việt Hội viên   0978.731.791